Abigo Medical og GU Ventures inngår samarbeide


ABIGO Medical AB og GU Ventures Ltd har startet et nytt strategisk samarbeid basert på felles interesse for å utvikle ny medisinsk utstyr og medisiner. Målet er å fremme og oppnå en mer effektiv utvikling av disse, og kunne gjøre mer og bedre forretning, som et resultat av samarbeidet.

Selskapene ABIGO Medical og GU Ventures er engasjert i utviklingen av nytt medisinsk utstyr og medisiner. ABIGO gjør det i egen regi med globalt salg og distribusjon, og er en raskt voksende og lønnsom komplett life science forretning i Västra Götalandsregionen. GU Ventures gjør det gjennom inkubator-støtte og frø investering  i nye forskningsbasert virksomheter knyttet til Universitetet i Göteborg. Selskapene er nå blitt samlet ambisjon om å utvikle det nye innovative prosjektet til kommersielt attraktive aktiviteter. Fokus vil primært være i områder der ABIGO har fokus, for eksempel infeksjonskontroll, sårbehandling, øre/nese/hals, øyne og mat for spesielle medisinske formål.

  • En tett dialog mellom en inkubator som GU Ventures og en gruppe av selskaper som ABIGO er en viktig faktor for å styrke byggingen av innovasjonsvirksomheter og dermed skape bedre virksomhet som bidrar til større pasientfordeler globalt, sier Jan G. Smith, co-grunnlegger og leder av styret for ABIGO Medical.

Han fortsetter:

  • Vi vokser sterkt over hele verden med god fortjeneste og reinvesterer for fremtiden, blant annet med et stort antall nye rekrutteringer, utbygging av vår egen forskings-virksomhet og kraftig utvidelse av vår egen fabrikk i Askersund. Med GU Ventures finnes nye aktiviteter med nye produkter som vi med våre ressurser kan ta til markedet.

ABIGO og GU Ventures vil i det strategiske samarbeidet arbeide sammen med konkrete pragmatiske aktiviteter og tiltak, sånn at egnede innovative prosjekter raskere kan oppnå et kommersielt attraktivt nivå. Samarbeidet mellom ABIGO Medical og GU Ventures søker å øke resultatene av respektive selskaps utvikling av ny medisinsk teknologi og legemiddelkonsepter.

  • Vi ser en masse ideer til nye produkter eller prosesser, som kan være kommersielle suksesser, fortsetter Klementina Österberg, ceo i GU Ventures. Som i alle bransjer, trenger disse å tilfredstille et konkret behov og matches til hva industrien eller helsevesenet ønsker. Hvert prosjekt trenger forskjellige typer bistand, så de trenger å ende opp på rett sted, få riktig kompetanse og kapital for å oppnå komersiell suksess. Med hjelp av ABIGO kan vi få flere av ideene til å oppnå dette raskere og med større sikkerhet.

Det nye samarbeidet mellom ABIGO Medical og GU Ventures har vokst frem over flere år, da selskapets representanter jobbet sammen i ulike formasjoner. Det er en solid tillit og felles interesse for å støtte og dra nytte av hverandre, som sikrer at samarbeidet vil gi de viktige resultater som trenges.

Kontaktinformasjon:

ABIGO Medical: Jan G. Smith, co-grunnlegger og formann +46 31 748 497 32, Jan.G.Smith@abigo.se 

GU Ventures: Klementina Österberg, CEO, +46 31 786 51 53, +46 70 440 11 90 klementina@ventures.Gu.se  

 Klementina Österbergfor_tryck_2449

Om ABIGO Medical AB

ABIGO Medical er et entreprenørielt svenskt legemiddelselskap som eier, utvikler, produserer og markedsfører farmasøytiskt og medisinskt utstyr. Abigo Medical tilbyr et bredt spekter av over disk og reseptbelagte medisiner samt et utvalg av medisinskt utstyr for avansert sårbehandling og øre, nese, hals (ENT). I tillegg markedsføres mat for spesielle medisinske formål. Selskapet ble grunnlagt i 1989 av de nåværende eierne, brødrene Jan G Smith og Leif Smith, begge er fortsatt aktivt involvert i selskapets ledelse. ABIGOS produkter er solgt og brukes i dag i over 60 land, gjennom egne salgsorganisasjoner og partnere. ABIGO har en årlig omsetning på over 200 millioner med veldig god lønnsomhet som er reinvestert i forskning og utvikling. For mer informasjon, se www.abigo.se

Om GU Ventures AB

GU Ventures er et av den svenske statens heleide holdingselskap, der virksomheten har vært rangert blant topp ti i Europa. Oppdraget er å starte opp, finansiere og med en aktiv inkubatorstøtte utvikle nye forretningsideer og selskaper knyttet til Göteborg Universitet. Formålet er å bruke forskningsresultater gjennom kommersialisering og omsette ideer til levedyktige bedrifter for å skape nye arbeidsplasser og vekst så vel som å møte flere av de store sosiale utfordringene. Sammen med inspiratorer og co-investorer har GU Ventures de siste 20 årene utviklet over 120 nye ideer, som i en 90-tall aksjeselskaper har over 300 ansatte og har en omsetning på nesten 300 millioner årlig. Flere selskaper har GU Ventures solgt med fortjeneste og 6 selskaper er notert på andre børser. Porteføljen består for tiden av 50 holdings selskaper, som har en verdi på SEK 1 milliard totalt. www.guventures.com