Nyheter

31 mar 2020

Informasjon fra ABIGO Medical Group vedrørende Covid-19

Informasjon fra ABIGO Medical Group vedrørende Covid-19

I disse utfordrende tider hvor Covid-19 sprer seg rundt i verden, vil vi kontinuerlig gjennomføre ulike tiltak og innsatser for å beskytte og verne om våre medmennesker/medarbeidere og firma. ABIGO Medical Group vil forsikre dere om at vi fokuserer på å sikre kontinuiteten opp mot dere som leverandører og distributører og deres virksomheter på alle plan.

Vi arbeider utfra tre grunnleggende prinsipper:

  • Verne om våre medmennesker. ABIGO Medicals høyeste og viktigste prioritet er å sikre helse og velferd for våre medarbeidere, kunder, leverandører, distributører og andre partnere, inklusive familier. Her følger vi naturligvis myndighetenes anbefalinger.
  • Firmaets samfunnsansvar. Det er svært viktigt for oss i ABIGO Medical att vi både som firma, enkeltidivider og ansatte gjør vårt ytterste for å begrense spredningen av dette viruset, for å beskytte risikogruppene. Dette kan vi ikke understreke nok!
  • Opprettholde våre forpliktelser mot våre kunder og samarbeidspartnere. Våre tiltak opp i mot dere er er meget viktig for oss. Vår planlegging fokuserer på kontinuitet og utholdenhet i hele vår leveransekjede. Vi ser Pr nå ikke noen større problemer med å sikre leveringer til dere som kunder og samarbeidspartnere, men som alle vet kan dette endre seg raskt avhengig av hendelsesutviklingen. Vi ber om deres forståelse for dette.

Samtidig ser vi fremover. Vi har en utfordrende tid framfor oss, men vi er vel rustede, og vi er overbevist om at vi alle kommer styrket ut av dette i fremtiden når denne krisen er vel over og skrevet inn i historiebøkene.

Dere kan stole på at vi i ABIGO Medical gjør vårt ytterste for å minske effekten av denne krisen vi nå står midt oppe i.

 Til deres informasjon jobber nå alle ansatte i Abigo Medical AS utfra hjemmekontor. Vi er som alltid tilgjengelige på mail/telefon/Skype og Microsoft Teams. Kontakt oss mer enn gjerne dersom dere har spørsmål vedrørende produkter/leveranser Etc. Vi står alltid til deres disposisjon.

 

Med vennlig hilsen/Best regards

Espen Haugerud

Country Manager

09 mar 2016

NY STUDIE – viser at Sorbact® Surgical dressing er en kostnatseffektivt og effektiv måte for å forebygge postoperative sårinfeksjoner

Postoperative sårinfeksjoner er vanlige etter gjennomført keisersnittt og kan føre til en økt sykelighet, lengre sykehusopphold og økt risiko for reinnleggelse på sykehus.1

En nylig publisert studie på 543 kvinner som gjennomførte planlagt eller akutt keisersnitt, viste at risikoen for postoperative sårinfeksjoner ble redusert signifikant med Sorbact® Surgical Dressing sammenliknet med en standardbandasje.2

Denne randomiserte og kontrollerte studien bekreftet at Sorbact® Surgical Dressing er en både effektiv og kostnadseffektiv måte for å forebygge postoperative sårinfeksjoner.

Les hele studien ›

 

References: 1. Jenks PJ, Laurent M, et al. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect 2014; 86:24-33. 2. Stanirowski PJ, Bizon M, et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride (DACC) Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Hosp Infect Epid 2016; [in press]

12 feb 2016

Abigo Medical AS deltar på årlig NIFS konferanse i Kristiansand

Abigo Medical AS deltar på årlig NIFS konferanse i Kristiansand 4 – 5 Februar 2016.

Abigo Medical AS deltok også i år på den årlige NIFS konferansen i Norge. I år var konferansen lagt til Quality dyreparken hotell i Kristiansand. Teamet var i hovedsak aspekter rundt diabetiske fotsår. Det var mange interessante foredrag. Interessen for temaet var også stor da det var nærmere 400 deltakere på kongressen disse to dagene i Kristiansand.
Abigo Medical AS hadde med to nyheter denne gangen, Sorbact superabsorbent for kraftig til svært kraftig væskende sår, samt Sorbact Gentle Border med silikon kleber. Begge bandasjene med bakterie og soppbindende egenskaper som resten av Sorbact sortimentet. Responsen var fantastisk, og vi har nå en lang liste med kunder som ønsker å se nærmere på bandasjene og prøve disse ut.

60d382a1-3d13-47eb-9b8e-759c7573e564

10 feb 2016

Ny svensk sårpleieprodukt bidrag i helsevesenet – Superabsorbent med bakteriell bindingskapasitet

Infiserte sår betyr lenger healingtid, fører til unødvendig lidelse for pasienten og økte kostnader for samfunnet. Sorbact® bakteriell binding bidrar til å hindre infeksjoner og behandle sår som allerede har blitt infektert og er vanskelig å helbrede. Nå utvides utvalget med et superabsorberende. Den nye bandasjen utvider bruksområdet til å omfatte kraftig til intensivt væskende sår.

Sorbact® bandasje forebygger og behandler sårinfeksjoner gjennom å naturlig redusere den bakterielle belastingen og dermed forbedre kliniske resultater og så vel redusere pasientenes lidelse som medisinske utgifter. Med Sorbact® teknologi skapes et kontaktområde som bakterier søker seg til heller enn til såroverflaten. Bakteriene bindes til Sorbact® overflaten og fjernes når bandasjen skiftes.

Møter etterspørsel
Nye Sorbact® superabsorbent er det nyeste tilskuddet til produktspekteret. Det er også for tiden den eneste tilgjengelige superabsorberende bandasjen som binder bakterier. Bandasjen er til bruk i behandling av kraftig til intesive væskende sår som for eksempel kirurgiske sår, traumatiske sår, trykksår, diabetessår og fot- og liggesår. Superabsorbereren kombinerer Sorbact® teknologien med en superabsorberende kjerne, og en vannavvisende overflate for å hindre at væske lekker gjennom. Den er tilgjengelig i følgende størrelser: 10x10cm, 10x20cm, 20x20cm og 20x30cm. Sorbact® superabsorbent vil først bli lansert i Europa, og deretter i andre regioner.

– Å utvide med superabsorbereren er en direkte respons til kundenes og pasientens behov, sier Mattias Andrup, Medical Affairs direktør i ABIGO Medical. Kundereaksjoner har vært veldig positive. Bandasjen har alt som kundene kan kreve fra en superabsorberende og er nå kombinert med fordelene Sorbact® teknologien har.

Mer om Sorbact®
Sorbact® bindes til vanlige mikroorganismer i såret, slik som Staphylococcus aureus, Streptococcus arter, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa og Candida albicans, inkludert MRSA¹ bakterier. Det er ingen tegn på at motstanden ville utvikle seg mot Sorbact® teknologi. Sorbact® produktene er miljøvennlige, inneholder ikke eller avgir giftige stoffer, er allergivennlige og kan brukes på barn og under svangerskapet. Det finnes en rekke forskjellige typer enheter og størrelser.
For mer informasjon, vennligst besøk: www.abigo.com/products/wound-fungus/sorbact/

Om ABIGO Medical
ABIGO Medical er et svenskt entreprenørdrevet farmasøytiskt selskap som eier, utvikler, produserer og markedsfører legemidler og medisinsk utstyr. ABIGO Medical har et bredt utvalg av reseptfrie og reseptbelagte legemidler, samt et spekter av medisinske produkter i avansert sårbehandling og øre, nese og hals (OHN) og næringsmidler til spesielle medisinske formål. Selskapet ble stiftet i 1989 av de nåværende eierne, brødrene Jan G. Smith og Leif Smith, begge fortsatt aktivt involvert i forvaltningen. ABIGOs produkter selges og brukes i mer enn 60 land, både gjennom egne salgsorganisasjoner og samarbeidspartnere. ABIGOs omsetning overstiger 200 millioner årlig med jevn, kontinuerlig vekst og lønnsomhet, som reinvesteres i forskning og utvikling. Sorbact er et registrert varemerke for ABIGO Medical AB. Mer informasjon er tilgjengelig på www.abigo.com

Kontakt: Anders Elliot – Utland Director, Medical Device Division, Global Director Medical Device Division, anders.elliot@abigo.se, +46 31 748 49 50

¹ Rönner U & A.C. et al. Adhesion of meticillin-resistant Staphylococcus aureus to DACC-coated dressings. J Wound Care, vol 23, no 10, Oct. 2014.

21 des 2015

Abigo Medical og GU Ventures inngår samarbeide


ABIGO Medical AB og GU Ventures Ltd har startet et nytt strategisk samarbeid basert på felles interesse for å utvikle ny medisinsk utstyr og medisiner. Målet er å fremme og oppnå en mer effektiv utvikling av disse, og kunne gjøre mer og bedre forretning, som et resultat av samarbeidet.

Selskapene ABIGO Medical og GU Ventures er engasjert i utviklingen av nytt medisinsk utstyr og medisiner. ABIGO gjør det i egen regi med globalt salg og distribusjon, og er en raskt voksende og lønnsom komplett life science forretning i Västra Götalandsregionen. GU Ventures gjør det gjennom inkubator-støtte og frø investering  i nye forskningsbasert virksomheter knyttet til Universitetet i Göteborg. Selskapene er nå blitt samlet ambisjon om å utvikle det nye innovative prosjektet til kommersielt attraktive aktiviteter. Fokus vil primært være i områder der ABIGO har fokus, for eksempel infeksjonskontroll, sårbehandling, øre/nese/hals, øyne og mat for spesielle medisinske formål.

  • En tett dialog mellom en inkubator som GU Ventures og en gruppe av selskaper som ABIGO er en viktig faktor for å styrke byggingen av innovasjonsvirksomheter og dermed skape bedre virksomhet som bidrar til større pasientfordeler globalt, sier Jan G. Smith, co-grunnlegger og leder av styret for ABIGO Medical.

Han fortsetter:

  • Vi vokser sterkt over hele verden med god fortjeneste og reinvesterer for fremtiden, blant annet med et stort antall nye rekrutteringer, utbygging av vår egen forskings-virksomhet og kraftig utvidelse av vår egen fabrikk i Askersund. Med GU Ventures finnes nye aktiviteter med nye produkter som vi med våre ressurser kan ta til markedet.

ABIGO og GU Ventures vil i det strategiske samarbeidet arbeide sammen med konkrete pragmatiske aktiviteter og tiltak, sånn at egnede innovative prosjekter raskere kan oppnå et kommersielt attraktivt nivå. Samarbeidet mellom ABIGO Medical og GU Ventures søker å øke resultatene av respektive selskaps utvikling av ny medisinsk teknologi og legemiddelkonsepter.

  • Vi ser en masse ideer til nye produkter eller prosesser, som kan være kommersielle suksesser, fortsetter Klementina Österberg, ceo i GU Ventures. Som i alle bransjer, trenger disse å tilfredstille et konkret behov og matches til hva industrien eller helsevesenet ønsker. Hvert prosjekt trenger forskjellige typer bistand, så de trenger å ende opp på rett sted, få riktig kompetanse og kapital for å oppnå komersiell suksess. Med hjelp av ABIGO kan vi få flere av ideene til å oppnå dette raskere og med større sikkerhet.

Det nye samarbeidet mellom ABIGO Medical og GU Ventures har vokst frem over flere år, da selskapets representanter jobbet sammen i ulike formasjoner. Det er en solid tillit og felles interesse for å støtte og dra nytte av hverandre, som sikrer at samarbeidet vil gi de viktige resultater som trenges.

Kontaktinformasjon:

ABIGO Medical: Jan G. Smith, co-grunnlegger og formann +46 31 748 497 32, Jan.G.Smith@abigo.se 

GU Ventures: Klementina Österberg, CEO, +46 31 786 51 53, +46 70 440 11 90 klementina@ventures.Gu.se  

 Klementina Österbergfor_tryck_2449

Om ABIGO Medical AB

ABIGO Medical er et entreprenørielt svenskt legemiddelselskap som eier, utvikler, produserer og markedsfører farmasøytiskt og medisinskt utstyr. Abigo Medical tilbyr et bredt spekter av over disk og reseptbelagte medisiner samt et utvalg av medisinskt utstyr for avansert sårbehandling og øre, nese, hals (ENT). I tillegg markedsføres mat for spesielle medisinske formål. Selskapet ble grunnlagt i 1989 av de nåværende eierne, brødrene Jan G Smith og Leif Smith, begge er fortsatt aktivt involvert i selskapets ledelse. ABIGOS produkter er solgt og brukes i dag i over 60 land, gjennom egne salgsorganisasjoner og partnere. ABIGO har en årlig omsetning på over 200 millioner med veldig god lønnsomhet som er reinvestert i forskning og utvikling. For mer informasjon, se www.abigo.se

Om GU Ventures AB

GU Ventures er et av den svenske statens heleide holdingselskap, der virksomheten har vært rangert blant topp ti i Europa. Oppdraget er å starte opp, finansiere og med en aktiv inkubatorstøtte utvikle nye forretningsideer og selskaper knyttet til Göteborg Universitet. Formålet er å bruke forskningsresultater gjennom kommersialisering og omsette ideer til levedyktige bedrifter for å skape nye arbeidsplasser og vekst så vel som å møte flere av de store sosiale utfordringene. Sammen med inspiratorer og co-investorer har GU Ventures de siste 20 årene utviklet over 120 nye ideer, som i en 90-tall aksjeselskaper har over 300 ansatte og har en omsetning på nesten 300 millioner årlig. Flere selskaper har GU Ventures solgt med fortjeneste og 6 selskaper er notert på andre børser. Porteføljen består for tiden av 50 holdings selskaper, som har en verdi på SEK 1 milliard totalt. www.guventures.com

12 des 2014

Management of a non-healing postoperative wound using a bacteria and fungi-binding mesh

This case report describes the use of Sorbact®, a bacteria and fungi-binding dressing, to treat a chronic surgical wound in a patient with a history of substance abuse and peripheral arterial disease. The wound had previously been treated unsuccessfully with negative pressure wound therapy and antimicrobial dressings, and had not healed 7 months after surgery. The use of Sorbact was viewed by the treating team as a turning point in wound healing, and its suggested mode of action in enabling wound healing is outlined here.

Paper – Hege – Management of a non-healing postoperative wound using a bacteria and fungi binding mesh

or use below link straight to the pdf:

Paper - Hege - Management of a non-healing postoperative wound using a bacteria and fungi binding mesh_Sida_1

23 okt 2014

Stor interesse for Vaxol på Øre/Nese/Hals kongress i Oslo

vaxol

23 okt 2014

Abigo Medical A/S deltar på ortopedisk høstmøte i Oslo 22 – 24 Oktober 2014

ortopedisk høstmøte 22-24 Oktober 2014

15 jan 2014

Tearsagain

tearsagainTearsagain er i salg på alle Apotek 1 fra 1. februar 2014.

05 jan 2013

Sorbact og Helse Sør-Øst

Sorbact er inne med sitt produktsortiment hos Helse Sør-Øst.