Essitys förvärv av ABIGO Medical har slutförts

Processen efter förvärvet av de återstående 25 procent av aktierna i ABIGO Medical AB är slutförd och bolaget är nu ett helägt dotterbolag till Essity. Enligt villkoren för transaktionen har ABIGO Medicals pharmaverksamhet avyttrats och sålts till bolagets grundare Jan G. Smith.

ABIGO Medical är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Göteborg. Bolaget har cirka 170 anställda. Essity förvärvade 75 procent av ABIGO Medical i februari 2020. ABIGO Medical utvecklar, tillverkar och marknadsför bland annat teknologin Sorbact® som är en kliniskt etablerad innovation för avancerad sårvård. Under första kvartalet 2021 ökade Essitys organiska nettoomsättning inom sårbehandling med 2,1 procent.

Källa: essity.se