Reklamasjoner

Rapportere en eventuell klage/reklamasjon

Medisinteknikk (Sår og sopp, Øre/Nese/Hals/Øye)
Tel: +46 31 748 49 50
Email: complaints@abigo.com

For å hjelpe oss ved eventuell reklamasjon vil vi være glade for om du er så spesifikk som mulig. (Produkt, batchnummer, beskrivelse av hva som har hendt, og kontaktopplysninger).

 

Legemiddel (mave og tarm, reseptbelagt)

Kontakt i første omgang apoteket hvor du har kjøpt ditt legemiddel.