NY STUDIE – viser at Sorbact® Surgical dressing er en kostnatseffektivt og effektiv måte for å forebygge postoperative sårinfeksjoner

Postoperative sårinfeksjoner er vanlige etter gjennomført keisersnittt og kan føre til en økt sykelighet, lengre sykehusopphold og økt risiko for reinnleggelse på sykehus.1

En nylig publisert studie på 543 kvinner som gjennomførte planlagt eller akutt keisersnitt, viste at risikoen for postoperative sårinfeksjoner ble redusert signifikant med Sorbact® Surgical Dressing sammenliknet med en standardbandasje.2

Denne randomiserte og kontrollerte studien bekreftet at Sorbact® Surgical Dressing er en både effektiv og kostnadseffektiv måte for å forebygge postoperative sårinfeksjoner.

Les hele studien ›

 

References: 1. Jenks PJ, Laurent M, et al. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect 2014; 86:24-33. 2. Stanirowski PJ, Bizon M, et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride (DACC) Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Hosp Infect Epid 2016; [in press]