Om ABIGO

ABIGO Medical AB er et svensk farmasøytisk selskap som eier, utvikler, produserer og markedsfører legemidler og medisinsk utstyr. Når det gjelder våre produkter innen medisinsk utstyr, satser vi først og fremst på avansert sårpleie og øre-nese-hals.

Selskapet ble etablert i 1989 av dagens eiere, brødrene Jan G Smith og Leif Smith, som begge fremdeles er aktivt involvert i ABIGO. Dette gir fleksible og korte beslutningsprosesser med utmerket potensial for langsiktig vekst. Et aktivt forsknings- og utviklingsprogram innenfor utvalgte områder åpner for spennende vekstmuligheter, og har også ført til en rekke internasjonale patenter og patentsøknader. Egenutviklede, unike og patenterte produkter  med internasjonalt potensial er en del av ABIGOs forretningsfilosofi.

Resistens mot antibiotika er et verdensomfattende problem som er forsterket av den nylige fremkomsten av multiresistente bakterier. I enkelte tilfeller står legene overfor et medisinsk dilemma der de ikke kan foreskrive en effektiv behandling. Disse situasjonene krever nye og annerledes tilnærmingsmåter for håndtering av infeksjoner og virkningen av dem, og dette er et område som ABIGOs forsknings- og utviklingsprogram ser viktigheten av. Vår forskning og utvikling dreier seg om å utvikle unike løsninger der vi utnytter våre kunnskaper om naturlige prosesser og fysisk interaksjon uten behov for kjemiske agenter eller kirurgiske inngrep. Målet er å bli internasjonalt ledende på dette området.

Selskapet er internasjonalt innrettet med distribusjon av produkter i omtrent 60 land gjennom vår egen salgsorganisasjon og via våre partnere.

nyforwebb_2556-269x300

ABIGOs danske datterselskap, ABIGO Pharma A/S, markedsfører i dag ABIGOs produkter i Danmark i tillegg til en lang rekke andre egenpleieprodukter, både sine egne og innlisensierte produkter. ABIGO Pharmas produkter eksporteres også til en rekke andre land.

ABIGOs norske datterselskap, ABIGO Medical AS, markedsfører ABIGOs produkter i Norge.

Sylak AB er et heleid datterselskap av ABIGO Medical AB. Mens ABIGO eier sine egne produkter, fungerer Sylak som nordisk agent for noen av verdens ledende produsenter av engangsinstrumenter, Miltex Inc. www.miltex.com og Aditya Dispomed Pty, www.adityadispomed.com.