Kvalitet

Med fokus på pasientsikkerhet, kundetilfredshet og forretningsutvikling utvikler, produserer og markedsfører ABIGO Medical produkter med pålitelighet og kvalitet. Vi følger alle lover og forskrifter som gjelder for sikkerheten og effekten av produktene våre og de standarder som er relevante for prosessene våre.

Med fokus på pasientsikkerhet, kundetilfredshet og forretningsutvikling vil ABIGO Medical fortsette å utvikle, produsere og markedsføre pålitelige produkter av høy kvalitet. Vi oppfyller alle lover og forskrifter angående sikkerheten ved og effekten av våre produkter, samt alle de standarder som er relevante for våre prosesser.

ABIGO Medical AB arbeider i samsvar med følgende forskrifter og standarder:

  • EUs medisinske direktiv 93/42/EEC
  • Kvalitetssystemet QSR (Quality System Regulations) for medisinsk utstyr i USA.
  • Kvalitetsstandarden ISO 13485
  • Miljøstandarden ISO 14001