← Tilbake til Produktspekter

Sorbact® Absorption Dressing

Sorbact® Absorption Dressing

Infeksjonsforebyggende absorberende bandasje

Reduserer den mikrobielle belastningen i sår som væsker moderat til kraftig

Sorbact® Absorption Dressing er en bakterie- og soppbindende sårbandasje. Den består av en grønn Sorbact® sårkontaktflate kombinert med en absorberende kjerne og en hvit bakside. Sorbact® Absorption Dressing absorberer og holder på sårvæske, og reduserer dermed risikoen for maserasjon samtidig som bandasjen gir et fuktig sårmiljø. Bandasjen kan brukes til kompresjonsbehandling.

Indikasjoner

Sorbact® Absorption Dressing er beregnet til behandling av rene, koloniserte, kontaminerte eller infiserte sår med moderat til kraftig sekresjon, for eksempel operasjonssår, traumesår, trykksår, diabetiske sår og sår på føtter og ben.

  1. Klargjør såret i samsvar med lokal klinisk praksis.
  2. Velg en passende bandasjestørrelse for såret. Sårputen skal overlappe sårkantene med minst 2 cm.
  3. Fjern bandasjen fra forpakningen ved bruk av aseptisk teknikk.
  4. Sett på bandasjen. Kontroller at den grønne kontaktflaten kommer i direkte kontakt med hele såroverflaten.
  5. Bruk passende fikseringsbandasje.
  6. Hvor ofte bandasjen skal skiftes, avhenger av væskenivået, sårets generelle tilstand og den omkringliggende huden. Dersom den kliniske tilstanden tillater det, kan bandasjen bli sittende i opptil 7 dager.

absorptiondressing-instructions

Produkt Ref.nr. Str. stk./pakning
Sorbact® Absorption Dressing 98224 7 x 9 cm 20
Sorbact® Absorption Dressing 98222 10 x 10 cm 20
Sorbact® Absorption Dressing 98225 10 x 10 cm 10
Sorbact® Absorption Dressing 98223 10 x 20 cm 10