← Tilbake til Produktspekter

Sorbact® Compress

Sorbact® Compress

Infeksjonsforebyggende sårkontaktlag

Sårkontaktlag som reduserer den mikrobielle belastningen

Sorbact® Compress er en steril bakterie- og soppbindende sårbandasje. Den består av en grønn Sorbact® sårkontaktflate som slipper gjennom sårvæske til en overbandasje. Bandasjen er brettet i 8 lag. Bandasjen kan brukes til kompresjonsbehandling.

Indikasjoner

Sorbact® Compress er beregnet til behandling av rene, koloniserte, kontaminerte eller infiserte væskende sår, for eksempel operasjonssår, traumesår, sårlommer, fistler, trykksår, diabetiske sår og sår på føtter og bein.

 

  1. Klargjør såret i samsvar med lokal klinisk praksis.
  2. Velg en passende bandasjestørrelse for såret. Bandasjen kan foldes ut til egnet størrelse og kan overlappe sårkantene dersom dette er nødvendig.
  3. Fjern bandasjen fra forpakningen ved bruk av aseptisk teknikk.
  4. Bruk aseptisk teknikk dersom det skal klippes i bandasjen. Kast eventuell åpnet og ubrukt bandasje.
  5. Sett på bandasjen. Det er viktig at bandasjen kommer i direkte kontakt med hele såroverflaten. I sårlommer og fistler skal en eller flere bandasjer foldes ut og ristes, og sårlommen eller fistelen dekkes/fylles. Unngå tettpakking.
  6. Legg på en egnet sekundærbandasje.
  7. Hvor ofte bandasjen skal skiftes, avhenger av væskenivået, sårets generelle tilstand og den omkringliggende huden. Dersom den kliniske tilstanden tillater det, kan bandasjen bli sittende i opptil 7 dager.

compress-instructions

Produkt Ref.nr. Str. stk./pakning
Sorbact® Compress 98128 4 x 6 cm 40
Sorbact® Compress 98125 7 x 9 cm 40