← Tilbake til Produktspekter

Sorbact® Surgical Dressing

Sorbact® Surgical Dressing

Infeksjonsforebyggende bandasje med kleber

Reduserer signifikant risikoen for postoperative sårinfeksjoner1

Sorbact® Surgical Dressing er en steril bakterie- og soppbindende sårbandasje. Den består av en grønn Sorbact®-kontaktflate kombinert med en absorberende sårpute og en transparent, selvklebende akrylfolie. Sorbact® Surgical Dressing absorberer og holder på sårvæske. Den vanntette og pustende baksidefolien beskytter mot kontaminasjon utenfra og slipper ut overskuddsvæske.

Indikasjoner

Sorbact® Surgical Dressing er beregnet til behandling av rene, koloniserte, kontaminerte eller infiserte sår med lite sekresjon, som operasjonssår og traumesår, f.eks. flenger, kutt og skrubbsår.

Referans: 1. Stanirowski PJ, Bizon M, et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride (DACC) Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Hosp Infect Epid 2016; [in press].

  1. Klargjør såret i samsvar med lokal klinisk praksis.
  2. Kontroller at den omkringliggende huden er ren og tørr.
  3. Velg en passende bandasjestørrelse for såret. Fjern bandasjen fra forpakningen ved bruk av aseptisk teknikk.
  4. Fjern beskyttelsesfolien fra bandasjens sårkontaktflate.
  5. Sett på bandasjen. Kontroller at den grønne sårkontaktflaten kommer i direkte kontakt med hele såroverflaten.
  6. Press kantene mot den omkringliggende huden.
  7. Fjern den ytterste stabiliseringsfilmen. Start ved den blå markøren.

Dersom den kliniske tilstanden tillater det, kan bandasjen bli sittende i opptil 7 dager.

surgicaldressing-instructions

Produkt Ref.nr. Str. stk./pakning
Sorbact® Surgical Dressing 98140 5 x 7,2 100
Sorbact® Surgical Dressing 98141 8 x 10 20
Sorbact® Surgical Dressing 98142 8 x 15 20
Sorbact® Surgical Dressing 98143 10 x 20 20
Sorbact® Surgical Dressing 98144 10 x 25 20
Sorbact® Surgical Dressing 98145 10 x 30 20
Sorbact® Surgical Dressing 98146 10 x 35 20