Kull Abigo

Kull Abigo er et reseptfritt legemiddel som inneholder flytende medisinskt/aktivt kull. Det er en oral suspensjon, en mikstur, som er klar til å drikkes eller inntas via sonde. Miksturen virker raskt og er lettere å bruke enn pulver. Kull Abigo er godkjent for bruk av både mennesker og dyr.

Bruk

Kull Abigo brukes som

 • førstehjelp ved forgiftning
 • mot diaré forårsaket av f.eks. omgangssyke eller matforgiftning o.l.

Dosering

 • Førstehjelp ved forgiftning:
100-300 ml mikstur (15-45 g aktivt kull), om mulig mer, tas umiddelbart etter at brekninger eventuelt er fremkalt.

Ved akutte forgiftninger skal medisinsk kull gis så snart som mulig etter at den giftige substansen er inntatt, helst innen 5 – 10 minutter. Hvis du er i tvil om det er riktig å fremkalle brekninger, bør Giftinformasjonen, tlf. 22 59 13 00, kontaktes. Lege må kontaktes.

 • Mot diaré f.eks. ved omgangssyke, matforgiftning o.l.:
15-30 ml (1-2 spiseskjeer) én til flere ganger daglig.

Verdt å tenke på:

 • Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Aktivt kull kan nedsette effekten av andre legemidler dersom de gis samtidig. Det bør derfor gå minst 2 timer mellom inntak av kull og andre legemidler.
 • Kull Abigo bør ikke brukes over lengre tid, da opptak av næringsmidler og vitaminer kan reduseres.
 • Kull Abigo har liten effekt ved forgiftninger med blåsyre, jern, såkalte basiske stoffer og mineralsyrer.
 • OBS! Brekninger skal ikke fremkalles ved inntak av etsende stoffer eller såkalte petroleumsdestillater (lampeolje, bensin o.l.).

For mer ínformasjon, produktinformasjon og pakningsvedlegg gå inn på:
helsenorge.no
felleskatalogen.no

Forgiftninger hos dyr

Kull Abigo er også godkjent for bruk på smådyr (hund, katt og kanin)
Se felleskatalogen vetrinær for mer informasjon vedrørende dosering.

Les bipakkseddelen nøye før bruk. Basert på produktresumé godkjent av SLV 20.06.2016.

Innehold

Aktivt kull 150 mg/ml

Flaske 100 ml.
Oral suspensjon.
Reseptfritt legemiddel.

Kjøpes på alle apotek.
Spør apotekspersonalet etter Medisinsk Kull Abigo.

 

Førstehjelp ved forgiftninger

Ved akutte forgiftninger og ved mistanke om forgiftning gir tidlig tilførsel av medisinsk kull/aktivt kull en god hjelp. Den kan forhindre at alvorlige symtomer skjer.

Medisinsk kull (=aktivt kull da det brukes for medisinske formål/som legemiddel) binder en rekke skadelige stoffer til sin overflate som for eksempel kjemiske gifter, legemidler, bakteriegifter. Den kan dermed forhindre at disse giftige stoffene tas opp i kroppen. Ved akutte forgiftninger skal medisinsk kull gis så snart som mulig etter at man har fått i seg giftstoffene.

Medisinsk kull inntas som flytende drikke. Den binder i mavesekken til seg en mengde ulike substanser. Behandling av Medisinsk kull kan i mange tilfeller fremkalle brekninger/oppkast og løs mave.

Ettersom det er viktig å gi Medisinsk kull så snart som mulig anbefaler Giftinformasjonen (www.giftinformasjonen.no) at man har medisinsk kull lett tilgjengelig i hjemmet.

OBS:

 • Man bør ikke gi Medisinsk kull uten først å ha kontaktet Giftinformasjonen på telefon 22591300. Dette fordi tilførsel av Medisinsk kull i enkelte situasjoner er uegnet.
 • Man skal ikke gi Medisinsk kull ved svelging av etsende og irriterende stoffer, ved svelging av tennvæske, White spirit, bensin eller lignende
 • Til personer med nedsatt bevissthet eller kramper
 • Til personer som er kvalme, eller som kaster opp
 • Når det er inntatt stoffer som ikke binder til kull så som bordsalt eller legemidler som jern, litium eller fluor (Hentet fra Giftinformasjonen sin hjemmeside)