Otovent®

For behandling av undertrykk i mellomøret hos barn fra tre år og oppover og voksne. Otovent®-metoden, som er etablert i ca. 20 land, er et effektivt, ikke-kirurgisk alternativ til innsetting av dren. Dokumentasjonen viser metodens effektivitet hos både barn og voksne.

otovent-ballon

Egenskaper

Otovent®-metoden er en moderne utvikling av Valsalva/Politzer og har følgende positive egenskaper.

Toveisfunksjon

Både den passive oppblåsingsfasen og den aktive luftutslippsfasen gjør at øretrompeten åpnes. Oppblåsingsfasen er fasen der ballongen blåses opp via det ene neseboret. Luftutslippsfasen er fasen der luft strømmer ut av ballongen og inn i neseboret.
Vær oppmerksom på at i 70 % av tilfellene oppnås et godt behandlingsresultat etter oppblåsingsfasen. Prøv derfor alltid å bruke bare oppblåsingsfasen til å begynne med. Hvis trykket i barnets øre ikke utlignes ved hjelp av oppblåsingsfasen, må du bruke både oppblåsings- og luftutslippsfasen.

Kontrollfunksjon

De fleste barn liker å blåse opp ballonger. Det lekne aspektet ved Otovent®-metoden hjelper barnet å akseptere behandlingen. Når den testede medisinske ballongen blåses opp via nesen, skapes det terapeutisk trykk. Det er med andre ord enkelt for foreldrene å kontrollere om barnet har utført behandlingen riktig.

otovent-steps

Egenbehandling

Eldre barn som har lært å bruke metoden, kan både utføre og kontrollere Otovent®-behandlingen selv.
Det er ikke påvist noen negative effekter i kliniske studier eller rapporter fra noen av de 20 landene der barn og voksne i dag behandles med Otovent®-metoden.
Brukt på riktig måte gir Otovent®-metoden effektiv hjelp til barn med sekretorisk otitis media / otitis media med effusjon (SOM/OME). Femti prosent av barn fra tre år og oppover opplever en normalisering eller et lavere undertrykk i mellomøret.

Otovent website ›