Q&A

Hvor mange ganger om dagen bør ballongen blåses opp?

Minst to ganger om dagen, morgen og kveld, og helst også en gang midt på dagen hvis det er praktisk mulig.

Hvor lenge bør behandlingen fortsette?

Ifølge dokumentasjonen bør behandlingen fortsette morgen og kveld i tre til fire uker eller i henhold til legens anbefaling.

Hvordan skal ballongene rengjøres?

Ballongene skal ikke rengjøres. De skal byttes ut etter tre til fire dagers bruk (maks 20 oppblåsinger/ballong).

Hvordan skal nesestykket rengjøres?

Bruk et mildt rengjøringsmiddel og vanlig vann ved behov.

Hvordan skal ballongene oppbevares?

De bør oppbevares i originalemballasjen ved romtemperatur og beskyttes mot lys.

Hvor lenge kan ballongene oppbevares?

Se utløpsdatoen på emballasjen.

Hvorfor er det noen ganger vanskelig å blåse opp ballongen?

Én mulig årsak er at nesestykket rettes mot neseskilleveggen (septum), eller at pasienten har glemt å lukke det andre neseboret og/eller munnen.

Kan jeg bruke leketøysballonger sammen med nesestykket?

Nei, i henhold til gjeldende dokumentasjon gir ikke leketøysballonger noen effekt.

Hvorfor klarer ikke mitt treårige barn å blåse opp ballongen?

Selv om enkelte kliniske studier har omfattet barn fra treårsalderen og oppover, kan det være vanskelig for så små barn å blåse opp en ballong. Det er imidlertid verdt å gjøre et forsøk. Hvis barnet ikke klarer det, kan en forelder blåse opp ballongen og plassere den mot barnets nesebor. La luften gå inn i neseboret og få samtidig barnet til å svelge. Denne metoden kan fungere på barn fra tre år og oppover.

Flyindikasjoner for Otovent

Når under flyreisen bør jeg blåse opp ballongen?

Ballongen bør blåses opp når flyet begynner å gå ned for landing. Det er da undertrykket i mellomøret kan oppstå.

Hvor ofte bør ballongen blåses opp?

Du bør blåse opp ballongen så snart du kjenner smerte eller når hørselen blir dårligere. Under normale omstendigheter kan det være nødvendig å blåse den opp flere ganger. Det er ingen øvre grense for antall oppblåsinger.

Bør jeg bruke nesedråper også?

Nesedråper har ingen reell effekt når det gjelder å åpne øretrompeten. De kan imidlertid være effektive hvis du er forkjølet og vil rense nesen og dermed gjøre det lettere å gjennomføre Otovent-metoden.