Sorbact®

Sorbact®-metoden er en nyskapende tilnærming for å redusere den mikrobielle belastningen i sår uten å bruke kjemisk aktive virkestoffer. I stedet brukes et fysisk prinsipp for å binde bakterier og sopp til bandasjen når det er fuktighet til stede.

Read more +

Sorbact®-metoden ble oppfunnet av to svenske professorer, Torkel Wadström og Stellan Hjertén. Den er basert på kunnskapen om at to hydrofobe partikler bindes til hverandre når det er fuktighet til stede. Vanlige patogene mikroorganismer, for eksempel Staphylococcus aureus, Streptococcus species, E. coli, Pseudomonas aeruginosa og Candida albicans, er hydrofobe og binder seg derfor til Sorbacts® unike, merkevarebeskyttede grønne overflate. Disse fjernes fra såret hver gang bandasjen skiftes.

Effektiv mot multiresistente bakterier

Kampen mot multiresistente bakterier er blitt stadig viktigere i sårbehandling og sykehusledelse. Sorbact®-metoden er også effektiv mot MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus) og VRE (vankomycinresistente enterokokker) fordi deres resistens mot antibiotika ikke endrer deres hydrofobiske egenskaper eller evne til å binde seg til Sorbact®. Mekanismer for resistens mot Sorbact®-metoden er ikke beskrevet.

Fordeler fremfor andre antimikrobielle løsninger

Den naturlige bindingen og fjerningen av mikroorganismer innebærer at frigjøring av bakterielle endotoksiner i såret unngås. I motsetning til vanlig brukte antiseptika, antibiotika og antimikrobielle bandasjer frigjør ikke Sorbact® kjemiske virkestoffer i såret eller forårsaker skade på normale celler i sårbunnen. Derfor kan Sorbact® brukes forebyggende på sår med fare for infeksjon eller reinfeksjon, og under hele helingsprosessen i sår som er infisert, eller som ikke gror på grunn av mikroorganismer. Alle Sorbact®-produkter kan også brukes uten betenkeligheter under graviditet og amming samt på barn.